Κλινικές Μελέτες

Στη μονάδα Παιδιατρικής Ρευματολογίας είναι ενεργές οι παρακάτω μελέτες με υπεύθυνο ερευνητή τον Επίκουρο Καθηγητή Παιδιατρικής κ. Λ.Φώτη

 Αποτελεσματικότητα του Apremilast στη Νεανική Ψωριασική Αρθρίτιδα (μελέτη PEAPOD) 

Δοκιμή Φάσης 3, Πολυκεντρική, Διπλά Τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Παραλλήλων Ομάδων για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας, της Ασφάλειας και της Φαρμακοκινητικής της Απρεμιλάστης σε Παιδιά Ηλικίας από 5 έως και κάτω των 18 Ετών με Ενεργή Νεανική Ψωριασική Αρθρίτιδα (PEAPOD)

Αποτελεσματικότητα του Apremilast στη νόσο Αδαμαντιάδη – Behcet (Μελέτη ΒΕΑΝ)

Δοκιμής Φάση 3, Πολυκεντρική, Διπλή-τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, Παράλληλη Ομαδική Μελέτη, ακολουθούμενη από μια Φάση Ενεργής Θεραπείας για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Απρεμιλάστης σε παιδιά ηλικίας από 2 έως κάτω των 18 ετών με ενεργά στοματικά έλκη που σχετίζονται με τη νόσο του Behçet (BEAN).